Výlet na Máchovo jezero

Výlet pěšky z Doks na hrad Bezděz: Máchova cesta nás provádí prvně kolem mokřadů u Poselského rybníka a pak nádhernými smíšenými lesy často měnící svůj charakter a celkový ráz. Cestou od turistické ubytovny k rozc. Hájovna-malý Bezděz nejprve stoupáme mírněji, postupně se převýšení zvyšuje. Od hájovny vytrvale stoupáme 1,5 km přes bukový les do vesničky Bezděz k rozc. Pod hradem, od kterého se po 500 m prudšího stoupání dostáváme konečně ke vstupní bráně hradu. V Doksech u Máchova jezera možnost projížďky parníkem s výhledem na hrad Bezděz.

Lodní doprava na Máchově jezeře:

Lodní doprava   na Máchově jezeře má svou téměř 90letou historii. V červnu 1920 byl spuštěn na vodní hladinu parníček Greif, v roce 1924 jej už vystřídaly motorové lodě Maria a Tista.

Po druhé světové válce byly stávající lodě přejmenovány podle hrdinů Máchova Máje na Hynka a Jarmilu, v květnu 1959 vyplula zatím největší loď Máj, která jediná je českého původu. Nejmladší loď Racek brázdí vody jezera od roku 1966.

 


Vyhlídková plavba po Máchově jezeře:


pravidelně v měsících červenci a srpnu, v ostatních měsících pouze na objednání!!!

V současné době jezdí lodě od května do října. Ovšem v květnu, červnu, září a říjnu pouze na objednávku u společnosti Regata Máchovo jezero a. s., která plavbu zajišťuje. V červenci a srpnu lze denně podniknout vyhlídkovou plavbu po Máchově jezeře z přístaviště u hlavní pláže v Doksech v 11:00, 13:00, 14:30 a 16:30 hodin, ze Starých Splavů pak v 15:00 hod.. V případě zájmu si lze loď pronajmout na různé firemní či soukromé akce, školní výlety nebo svatby.

Cena plavby:

  • Dospělí: 140 Kč 
  • Děti 4 - 15 let: 70 Kč
  • Školní skupiny: 70 Kč

Délka plavby:

  • 30 minut

Další informace na:

  https://www.regatamachovojezero.cz/