Svatby, pronájem prostor

Svatba v gotické kapli, základní poplatek 5.000 Kč /pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu matričního úřadu cena 3.000 Kč/ Svatba v Purkrabském paláci, na hradním nádvoří 3.000 Kč  

Důležité upozornění: v případě, že budete chtít svat. obřad v měsíci květnu,červnu a září o víkendu a červenci, nebo srpnu v kterýkoliv den kromě pondělí, je nutno počítat s probíhajícími prohlídkami hradu, kdy je tato část hradu součástí organizovaného výkladu a každých 30 min. sem zavítá průvodce se skupinou. Proto je nutno toto zvážit a dohodnout se na organizačních věcech se Správou hradu Bezděz!     Děkujeme za pochopení.

Více informací na tel.: +420 606 649 807 nebo e-mailu: bezdez@npu.cz

Ceník pronájem  hradních prostor
Název prostoru       m2/kapacita      1 - 2 hod.        2 - 4 hod.       4- X hod.    
I. nádvoří                       200            15.000 Kč        30.000 Kč     60.000 Kč    
II. nádvoří                      300            15.000 Kč        30.000 Kč     60.000 Kč    
Purkrabský palác            80              5.000 Kč        10.000 Kč     20.000 Kč    
Podstřeší purkrabství   230              7.000 Kč        15.000 Kč     40.000 Kč    
Templářský palác           150             5.000 Kč        10.000 Kč     20.000 Kč