Oldřich z Chlumu - setkáni s Vlastimilem Vondruškou