Hrad Bezděz (základní okruh)

Volná prohlídka hradu s tištěným textem. Prohlídkový okruh zahrnuje hradní kapli, královský palác, purkrabský palác a manské paláce na II. nádvoří. Unikátní raně gotická kaple s dvojitým ochozem je tvořena dvěma poli křížových kleneb. Upozornění: Velká věž je z důvodu opravy v měsících květen a červen uzavřena (září a říjen bude pokračovat oprava). Náhradou bude mimořádně otevřen Templářský palác na II.hradním nádvoří s archeologickými nálezy z kleneb tohoto paláce. Děkujeme za pochopení.

Hradní kaple byla původně zasvěcena archandělu Michaelovi, ale po příchodů mnichů augustiniánů v roce 1624 byla přesvědcena Panně Marii. V kapli vyniká zachované původní křížové klenutí stropu, vysoká hrotitá okna na zdvojeném ochozu a také královská tribuna v západní části.

Purkrabský palác byl sídlem královského správce hradu. Nejvýznamnějším byl za Karla IV. rytíř Oldřich Tista z Libštejna, který pomohl králi založit velký rybník u Doks, dnes Máchovo jezero.

 

 

 

Základní informace

 • délka 40 minut
 • max. 80 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 4.–3. 5. uzavřen
4. 5.–30. 6. út–ne 9.00–16.30
5. 7. po 9.00–16.30
6. 7. út 9.00–16.30
1. 7.–31. 8. út, st, čt, pá, ne 9.00–16.30
1. 7.–31. 8. so 9.00–17.30
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.30
28. 9. út 9.00–16.30
1. 10.–31. 10. čt–ne 9.00–15.30
26. 10.–31. 10. út–ne 9.00–15.30
28. 10. čt 9.00–15.30

Vstupné

Výklad v češtině / bez průvodce

 • Dospělí od 25 do 65 let 120 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 25 let 100 Kč
 • Držitel průkazu ZTP+ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 do 18 let 60 Kč
 • Děti do 6 let 0 Kč
 • Průvodce ZTP/P 0 Kč
 • Pedagogický dozor 0 Kč
 • Průvodce cestovních kanceláří 0 Kč
 • Jednorázové vstupenky NPÚ 0 Kč
 • Volné rodinné vstupenky NPÚ 0 Kč
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ 0 Kč
 • Držitel průkazu "Náš člověk"* 0 Kč
 • Držitel průkazu Národního muzea, ICOMOS* 0 Kč
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce* 0 Kč
 • Zapůjčení cizojazyčného textu 20 Kč
 • PES 20 Kč
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

10.7.2021 zvýšené vstupné - Country festival

 • Jednotné vstupné pro osoby starší 18 let 140 Kč
 • Děti a mládež 6-18 let 70 Kč
 • Držitelé ZTP, ZTP/P 70 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P 0 Kč
 • Pedagogický doprovod školních skupin zdarma
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum zdarma
 • Novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Organizovaná skupina Mateřských škol, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK 30 Kč/os
 • Tištěný průvodce v cizím jazyce 20 Kč
 • Pes 20 Kč

rezervace není nutná