Výstava Poznáváme Bezděz

Poznáváme Bezděz Obrázky a modely hradu vytvořené dětmi

Na jaře proběhl kulturně vzdělávací projekt pro děti ZŠ.

Modely, obrázky, plátna s hradem vytvořené dětmi jsou vystavené v purkrabství na I.nádvoří.

 

ÚKOLY PRO DĚTI

1)  NAMALOVAT, NAKRESLIT NEBO JINAK VYTVOŘIT OBRÁZEK BEZDĚZU

2) OBRÁZEK ČI JINÉ DÍLO ODEVZDAT PŘI NÁVŠTĚVĚ HRADU BEZDĚZ

3) ODEVZDAT LIST KLÍČE-ÚKOLY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM HRADU

Odměnou bylo na konci června přespání na hradě pro vybrané třídy ZŠ s programem:

V programu se například objevilo:

  • Noční prohlídka hradu při svíčkách.
  • Kovářská a drátenická výroba.
  • Střelba z luku a kuše.
  • Občerstvení (večeře).
  • Táborák + buřty s chlebem.
  • Hry, povídky.
  • Stezka odvahy.
  • Překvapení.

Připravený program byl uhrazen z finančního daru firmy Jaroslav Cankař a syn ATMOS. Vítězné třídy za program nic neplatili, vše bylo pro ně zdarma!