Výstava na Bezdězu "Deset výletů v roce 1878"

Výstava

  • hrad Bezděz ()
  • 29. 5. 2021–30. 6. 2021
  • 9.00–16.00
  • Dospělí 120 Kč, děti (6-17 let) 60 Kč
Hrad Bezděz

Vlastivědný spolek Českolipska
2018 – výročí 140 let od založení Nordböhmischer Excursions-Clubu

Výstava:


Deset výletů Nordböhmischer

Excursions–Clubu v roce 1878

a významné osobnosti Excursions–Clubu


10. dubna 1878 se v České Lípě konala ustavující schůze, na níž byl založen Nordböhmischer Exkursions-Club, Severočeský výletní spolek, který pak v následujících letech a desetiletích až do roku 1939  položil základy veškeré vlastivědné, badatelské, kulturní a sbírkotvorné práce na území Českolipska a přilehlých oblastí. Jeho práce stála u zrodu a rozvoje oblastí ochrany přírody (záchrana Panské skály, údolí Peklo atd.), výzkumu a poznávání živé i neživé přírody, založení muzejních sbírek a sbírkotvorné činnosti, vytvoření archivních sbírek, přednáškové činnosti, pořádání výstav nebo všeobecné pedagogické činnosti.

Důležitou součástí práce Excursions-Clubu byly výlety. Konaly se pravidelně většinou jednou měsíčně, v květnu až září někdy i dvakrát za měsíc. Výlety byly vždy využívány k vlastivědné práci. Zejména přírodovědná sekce využívala výletů ke sběru různých přírodnin. Rovněž technická sekce spojovala výlety se svojí činností tím, že v jejich rámci se konaly exkurze do různých továren. Prvních deset výletů Excursions-Clubu bylo uskutečněno od dubna do října roku 1878. Různí účastníci se vystřídali při sestavování cestovních reportáží, které byly vždy uveřejňovány v novinách Leipaer Zeitung. Byly to výlety do bližšího i širšího okolí České Lípy, do Zákup k léčivým pramenům, do Horní Police a Merboltic za geologickým unikátem Kamennou hůrou, do Provodína za starým vojenským opevněním, do Benešova nad Ploučnicí a Jablonného v Podještědí s nedalekým Lemberkem za historií nebo do údolí Ploučnice či do Nového Boru za moderní textilní a sklářskou výrobou. Tyto výlety tematicky krásně pokrývají záběr činnosti Excursions-Clubu, takže ji lze na nich krásně představit. Zároveň jde o velmi zajímavá místa, která však dnes nejsou obvyklými turistickými cíli, takže stojí za to si je tímto způsobem připomenout.
 
Druhá integrální část výstavy využila historickou fotografii, která zachycuje členy výboru Nordböhmischen Excursions-Clubu v roce 1897, tedy nejpilnější činovníky, kteří se zasloužili o aktivity spolku. O sedmnácti slovutných pánech se lidé v malých medailonech dozvědí nejenom jejich jména, a odkud pocházeli, ale hlavně jak byli spjati s městem a s činností spolku.

K výstavě byla jako doprovodný tisk vydána průvodcovská mapa, kde jsou všechny výlety zachyceny a popsány. Může tak sloužit jako výborná pomůcka pro uskutečňování těchto výletů širokou veřejností.