Bitva o hrad Bezděz roku 1402

Velkolepé obléhání, aneb

BITVA O HRAD BEZDĚZ

- uvidíte události léta páně 1402

Chcete pravdivý, středověký příběh ...?

Již v roce 1398, dvacet let po smrti Karla IV., dal jeho syn Václav IV. Bezděz do zástavy svému bratranci a stoupenci moravskému markraběti Prokopovi.

Václavův bratr Zikmund za vnitropolitických rozbrojů v roce 1402 hrad oblehl, ale na jeho dobývání si netroufl.

Prokopa vylákal lstí a jako zajatce odvezl do Bratislavy.

Představí se Vám šermířská skupina Tartus a její hosté...

Začátek vystoupení: 13,00 Zahájení slavnostním výstřelem

- šermíři na obraně hradu - velkolepé vystoupení (celkem 7 šermířských skupin)

- ukázky zbraní a zbroje

- mučírna a trestní právo ve středověku a novověku

- ukázky zbraní a střelba z dobových zbraní

- středověká kuchyně

Zahraje dobová hudba skupina Řemdich.

Kovářská dílna na I. nádvoří.

Ukázka kovářského řemesla, práce ve výhni s kovem. Výroba drobných předmětů.