Dny evropského dědictví na Bezdězu

Netradiční prohlídka

  • hrad Bezděz ()
  • 11. 9. 2021–12. 9. 2021
  • 9.00–15.00
  • 120 Kč, děti 60 Kč (6-17 let)

Mimořádně otevřen ochoz v královské raně gotické kapli.

V SOBOTU A V NEDĚLI OD 9,00 DO 16,00.

DŘEVOŘEZBY BUDOU VYSTAVENY V KAPLI:

V GOTICKÉ HRADNÍ KAPLI VYSTAVENY VZÁCNÉ DŘEVOŘEZBY Z BEZDĚZSKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY,

MŮŽETE MIMOŘÁDNĚ NAVŠTÍVIT OCHOZ V KRÁLOVSKÉ KAPLI  A

PROHLÉDNOUT  SI NOVĚ INSTALOVANÉ VITRÁŽE VE VÝCHODNÍ A JIŽNÍ ČÁSTI KAPLE.

 

Nalezené a vrácené dřevořezby:

III. Ježíš klesá pod křížem poprvé - vrácena na hrad 2016

V. Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž - vrácena na hrad 2016

XIV. Tělo Kristovo je kladeno do hrobu - nalezena v roce 2014

  • Dřevořezby se ztratily v druhé polovině 20. století z kapliček a později na hradě z Purkrabství
  • Tři vrácené výjevy z ukřížování Ježíše Krista byly nákladně restaurovány a vloženy do původních rámů ze 17 století.
  • V uvedených dnech si je můžete prohlédnout na hradě Bezděz                                                                                                  

KOVÁŘSKÁ DÍLNA

Na I. hradním nádvoří bude své řemeslo předvádět mistr kovář.

Můžete si zde prohlédnout i umělecky ztvárněné předměty denní potřeby i ozdoby z kovu.

Vystoupení šermířů ze skupiny Askalon.

Souboje, příběh a ukázky zbraní budete moci vidět na II. hradním nádvoří.

V sobotu vystoupení začíná v 11,00 - 12,30 - 14,00 -15,30.

V neděli v 11,00 - 12,30 - 14,00.

Těšíme se na vaši návštěvu!