Svatby, pronájem prostor

Svatba v gotické kapli,
základní poplatek 6.000 Kč
/pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu matričního úřadu cena 4.000 Kč/
Svatba v Purkrabském paláci, na hradním nádvoří 4.000 Kč

 

Důležité upozornění: v případě, že budete chtít svatební obřad v měsíci květnu,červnu a září o víkendu, nebo v červenci a srpnu v kterýkoliv den kromě pondělí, je nutno počítat s probíhajícími prohlídkami hradu, kdy je tato část hradu součástí organizovaného výkladu a každých 30 min. sem zavítá průvodce se skupinou. Proto je nutno toto zvážit a dohodnout se na organizačních věcech se Správou hradu Bezděz!     Děkujeme za pochopení.

Více informací na tel.: +420 606 649 807 nebo e-mailu: seidl.kamil@npu.cz

Ceník pronájem  hradních prostor

Cenový výměr k pronájmům prostor, parků a zahrad pro rok 2022

Státní hrad Bezděz

Pronájem interiérů – svatby

Prostora

Kapacita

Cena

za

obřad

 

Cena za den

(akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

Gotická kaple

50 osob

6 000 Kč

---

Purkrabský palác

50 osob

4 000 Kč

30 000 Kč

Templářský palác

50 osob

4 000 Kč

30 000 Kč

 

V případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu, cena nájemného je o 2 000 Kč nižší pro všechny uvedené prostory. Cena za pronájem prostory určené ke sňatečnímu obřadu v interiéru či exteriéru činí pro zaměstnance NPÚ v hlavním pracovním poměru 50 % z ceny základní. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

Upozornění: I v případě konání svatebního obřadu je nutno počítat s probíhajícími prohlídkami hradu. Je za potřebí se na všech organizačních věcech včas domluvit se správou objektu.

Pronájem exteriérů – svatby

Prostora

Kapacita

Cena

za

obřad

 

 

Cena za den

 (akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

Hradní nádvoří

-------

4 000 Kč

30 000 Kč

 

V případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt ve správním obvodu, cena nájemného je o 2 000 Kč nižší pro všechny uvedené prostory. Cena za pronájem prostory určené ke sňatečnímu obřadu v interiéru či exteriéru činí pro zaměstnance NPÚ v hlavním pracovním poměru 50 % z ceny základní. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

Upozornění: I v případě konání svatebního obřadu je nutno počítat s probíhajícími prohlídkami hradu. Je za potřebí se na všech organizačních věcech včas domluvit se správou objektu.

 

Komerční pronájem interiérů

Prostora

Cena za 1 hodinu

 (akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den

 (akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

Gotická kaple

8 000 Kč

80 000 Kč

Purkrabský palác

8 000 Kč

60 000 Kč

Podstřeší purkrabství

          10 000 Kč

60 000 Kč

Templářský palác

8 000 Kč

60 000 Kč

Pronájem části objektu s vyloučením návštěvnické veřejnosti dle dohody

          20 000 Kč

         150 000 Kč

Filmování či další možné pronájmy  a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností objektu. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH.

Komerční pronájem exteriérů

Prostora

Cena za

 1 hodinu

(akce v rozsahu do 5  hodin)

Cena za den

 (akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

I. nádvoří

20 000 Kč

140 000 Kč

II. nádvoří

20 000 Kč

140 000 Kč

Prodejní stánek

---

        200 Kč

Pronájem části areálu s vyloučením návštěvnické veřejnosti dle dohody

20 000 Kč

150 000 Kč

Filmování či další možné pronájmy  a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností objektu. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH.

Nekomerční pronájem interiérů (např. vzdělávací, propagační akce, ...

Prostora

Cena za

1 hodinu

 (akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den

(akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

Gotická kaple

3 000 Kč

20 000 Kč

Purkrabský palác

2 000 Kč

15 000 Kč

Podstřeší purkrabství

2 000 Kč

15 000 Kč

Templářský palác

2 000 Kč

15 000 Kč

Pronájem části objektu s vyloučením návštěvnické veřejnosti

5 000 Kč

40 000 Kč

Filmování či další možné pronájmy  a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností objektu. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě.

Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH.

Nekomerční pronájem exteriérů (např. vzdělávací, propagační akce,...

Prostora

Cena za

 1 hodinu

 (akce v rozsahu do 5 hodin)

Cena za den

(akce v rozsahu více než 5 hodin – časové rozmezí bude ošetřeno smluvně)

I. nádvoří

5 000 Kč

40 000 Kč

II. nádvoří

5 000 Kč

40 000 Kč

Pronájem části areálu s vyloučením návštěvnické veřejnosti

8 000 Kč

60 000 Kč

           

 

Filmování či další možné pronájmy  a služby budou řešeny dle povahy nájmu a provozních možností objektu. Ceny za služby související s pronájmy budou ošetřeny ve smlouvě. Ceny za pronájem prostor a služby jsou uvedeny včetně DPH.

 

Platnost a účinnost cenového výměru od 1. 2. 2022

Sychrov 17. 1. 2022

………………………………………

                                               PhDr. Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově