Výstava Přemysl Otakar II. na Bezdězu

Výstava

  • hrad Bezděz ()
  • 13. 6. 2020–28. 6. 2020
  • 9.00–16.00

  • 1. 7. 2020–28. 8. 2020
  • 9.00–16.30
  • 120 Kč, děti 80 Kč, rodina 310 Kč

Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel

Výstava o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého krále.

Přístupná návštěvníkům bude

od 1.7.2020 do 28.8.2020 ÚTERÝ-NEDĚLE: 9,00-16,30.

Ve středu 10. června se konala na hradě Bezděz slavnostní vernisáž výstavy Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel.
Výstavu spoluorganizují Města Otakarova, zapsaný spolek,
Národní památkový ústav – správa státního hradu Bezděz,
Římskokatolická farnost Bezděz a Biskupství litoměřické.
Na výstavě bude prezentováno 24 panelů s mnoha texty a obrazovými dokumenty, které seznámí návštěvníky výstavy se životem a dílem pátého českého krále Přemysla Otakara II.
Přemysl Otakar II. ztratil svůj život v srpnu roku 1278 v bitvě na Moravském poli, z níž vzešel jako vítěz římský král Rudolf Habsburský. Pohřební klenoty nechal zhotovit Otakarův syn Václav II. roku 1297 při příležitosti pohřbu Přemysla Otakara II. v bazilice sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Pohřební insignie byly nalezeny 13. prosince 1976 v rakvi společně s tělesnými ostatky Přemysla Otakara II. při otevření jeho hrobu v ochozové kapli v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a včetně vložených tkanin byly z hrobu vyjmuty.
Pohřební insignie se skládají z královské koruny, žezla a jablka a jsou zhotoveny z pozlaceného stříbra.
Vzhledem k tomu, že pohřební klenoty Přemysla Otakara II. patří k nejstarším dochovaným středověkým zlatnickým pracím, není možné je běžně vystavovat. Náleží však k nejlépe dochovaným středověkým panovnickým pohřebním klenotům a proto vznikla myšlenka na zhotovení jejich kopií.

Bezdez PO II. vystava plakat 2020.pdf