Mečem proti kalichu, aneb šerm na Bezdězu

Netradiční prohlídka

  • Hrad Bezděz ()
  • 16. 7. 2022
  • 11.00–15.00

  • 17. 7. 2022–17. 7. 2022
  • 11.00–13.00
  • plné 150 Kč, děti (do 17 let) 60 Kč

Mečem proti kalichu, aneb slasti a strasti purkrabího Jana a jeho posádky

Vystupuje:

Skupina historického šermu Tartus

(Česká Lípa)

Hradní posádka je připravena i v dobách klidu a míru hájit zájmy panovníka.

V průběhu soboty a  neděle uvidíte zajímavý příběh i šermířská vystoupení.

také Vám předvedeme ukázky soubojů se středověkými zbraněmi, pro zájemce bude připravena i malá ukázka středověké tortury.

Začátky vystoupení v 11.00 ve 13.00 a v 15.00.

V NEDĚLI PROBĚHNE POSLEDNÍ VYSTOUPENÍ VE 13,00.

Kovářská dílna na nádvoří.

Své umění bude předvádět po celý víkend mistr kovář. Na nádvoří bude víheň a uvidíte zde výrobu drobných předmětů ze železa...

Skupina Subulcus

Rozličná hudba časů starých a různé chátry.

Hudební nástroje...

Jejich arzenál tedy obsahuje různé bubny a rolničky, dudy, flétny, ale také méně známé až téměř neznámé nástroje jako je chalumeau, chrota, kobza, trumšajt, šalmaj a citola.

Díky těmto nástrojům dokážou vytvořit opravdu unikátní zvuky jednotlivých skladeb. Některé skladby jsou dunivé, jiné řinčivé, temné i veselé, povzbuzující nebo radost přinášející. Skladby jsou doplněny mužským i ženským zpěvem