hrad Bezděz


Mapy

Kokořín

Na Kokořín se nejlépe dostanete z nedalekého Mšena. Nejsnazší je jet autem, případně lze využít autobusy. V Mšenu se napojte na zelenou turistickou značku, která vás povede 4,5 km nádhernou přírodou. Na rozcestníku „Kokořín – Dolina“ přejděte na modrou značenou trasu. Po půl kilometru dojdete k odbočce na Kokořín.

Kokořín je nádherný hrad uprostřed lesů nedaleko Mělníka. Celá zdejší oblast je chráněná a je zde k vidění nedotčená příroda. Hrad je, stejně jako Bezděz, opředen mnoha legendami. Mezi nejzajímavější patří povídačka o loupeživé bandě rytířů a pověst o kouzelné kolébce.

Historie

Na místě hradu prý stávala velice zajímavá tvrz, která byla z části vytesána do skály. O jejím vzniku ani zániku se toho mnoho neví. Co se ale ví zcela jistě je, že Kokořín nechal postavit někdy kolem roku 1320 Hynek Berka z Dubé. Ten ve své době patřil k nejmocnějším pánům v Čechách. Roku 1379 přešel Kokořín do držení Aleše Škopka. Po jeho smrti hrad velmi rychle střídal majitele a pomalu, ale jistě, chátral.

Po třicetileté válce byl Kokořín prohlášen Ferdinandem III. za „prokletý“ a nesměl se udržovat ani opravovat. Kolem roku 1715 byl ve vsi Kokořín postaven barokní zámek a hrad se tak dostal na úplný okraj zájmu. Na počátku 19. století z něj byla ruina. Hradební zeď postrádala cimbuří, obytný palác zase střechu a strop; most a opěrné pilíře byly strženy.

V roce 1895 se o ruinu začal zajímat Klub českých turistů a Kokořín se dostal do popředí zájmu turistů i široké veřejnosti. V roce 1911 získal Kokořín Václav Špaček. Ten nařídil velkou přestavbu hradu i zámku ve vsi. Přestavbu dokončil v roce 1918 Jan Špaček, syn zesnulého Václava. V roce 1951 byl hrad znárodněn a roku 1992 navrácen původním majitelům.

Na co se můžete těšit?

Kokořín je asi 80 metrů dlouhý a 20 metrů široký hrad s 38 metrů vysokou věží. Pod můstkem, vedoucím do hradu, je vidět 70 metrů hluboká studna. Původně prý bývala ještě hlubší, ale dnes je již zčásti zasypána.

Na severovýchodní straně byl postaven dvoupatrový obytný palác, který sloužil správci hradu. Přízemí výše zmíněného paláce bylo zčásti vytesané do skály a bylo zcela bez oken. Po celé délce hradeb je vyhlídkový ochoz. Na hradě se nacházela gotická kaple, ale tu se dodnes nepodařilo přesně nalézt a určit.

Hrad nabízí dvě prohlídkové trasy. První je kompletní prohlídka s průvodcem, která zabere přibližně hodinu. Přízemí je věnováno historii hradu. První patro zdobí erby jednotlivých majitelů. V Loveckém pokoji je umístěna výstava zbraní ze 17. až 19. století a v navazujícím Rytířském sále se nachází detailní model hradu. Veškeré místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem a keramikou. Součástí prohlídky je i interiér věže. Na zdech, které obklopují její točité schodiště, najdete opět fresky s erby šlechtických rodů. Z vrcholu je nádherný výhled do okolí. Druhá trasa zahrnuje pouze prohlídku zmíněné věže.

Co vás ještě zaujme?

Už cestou na hrad na vás čeká překvapení. Tím je tunel, který na váš pozdrav odpoví několikavteřinovou ozvěnou.

Asi nejznámější pověst zdejšího kraje vypráví příběh o rytíři Petrovském a jeho bandě loupežníků, kteří zde údajně měli své sídlo. To, že zřejmě nejde o jen lidovou báchorku, se ukázalo při restaurování hradu. Našlo se zde totiž odpovídající množství koster.

Stejně jako Bezděz, také zřícenina hradu Kokořína se stala inspirací pro mnoho umělců. Nesčetněkrát byl hrad namalován jako romantická zřícenina a Karel Hynek Mácha zde údajně stvořil svoje dílo s názvem Cikáni.

Také interiér zámku má své zvláštnosti. Například ve vstupním sále se nacházejí lustry a krb, které byly při přestavbě uzpůsobeny svícení a vytápění acetylénem – plynem, který zrovna dvakrát nevoní. Již v úvodu zmíněná kolébka se nachází v prvním patře a traduje se o ní, že "která děva si kolébkou zahoupe, do roka porodí!". Prý se to už opravdu mnohokrát vyplnilo.

Ať je už je Kokořín hrad nádherný a zachovalý nebo nevhodně přestavěný, rozhodně stojí za zhlédnutí a jeho návštěvu nelze než vřele doporučit.

Informace o vstupném a otevírací době naleznete v sekci Kontakty.

Kokořín 1 Kokořín 2