hrad Bezděz


Mapy

Doksy

Z hradu vede červená turistická značka až na Dokské náměstí. Pokud se chcete raději vydat po silnici, zvládnete deset kilometrů za půl až hodinku.

Říká se, že srdcem Máchova kraje jsou právě Doksy s Máchovým jezerem. Někdo by si mohl myslet, že jediným lákadlem výše zmíněného městečka je právě jezero, ale není to tak úplně pravda. Najdete zde Památník K. H. Máchy, expozici rybářství, kostel a velice krásný zámeček.

Historie

Vznik města se datuje do druhé poloviny 13. století. Název Doksy údajně vznikl zkomolením anglosaského slova „dox“, což znamená něco jako „temný“. Není se čemu divit, kdysi byla všude v okolí temná bažinatá místa. Později se užívaly názvy jako Dokzy, Dokzí či Doxa.

Rok 1367 se stal osudným pro celé městečko a okolí. Právě tehdy založil Karel IV. Velký rybník. Ten je dnes nazýván Máchovým jezerem a láká ke svým břehům turisty (nejen) ze všech koutů Česka.

Doksy postupně prosperovaly, rostly a stávaly se stále významnějšími. Pak přišla třicetiletá válka a s ní nejen strádání, ale hlavně vylidňování. Novými osídlenci se stali Němci, kteří propagovali katolickou víru. 8. září 1666 byla do bezdězské kaple přenesena kopie sošky Panny Marie Monterratské a hrad s okolím se stal vyhledávaným poutním místem. Soška prý uzdravovala a konala zázraky. Po zrušení kláštera byla převezena do dokského kostela, kde se nachází dodnes.

V období baroka vznikl kostel sv. Bartoloměje, mariánský sloup a takzvaný „Hospitálek“ (nejstarší zachovaná budova v Doksech). První desetiletí 19.století provázel rozvoj textilního průmyslu. V Doksech byla postavena továrna a obyvatelstvo se začalo opět rozrůstat. O pár let později žilo ve městě více než 2 000 obyvatel.

2. polovina 19. století se nesla ve znamení návratu k zemědělství a k přírodě. Vyhledávaným se stal dokský chmel, zahanbit se nenechalo ani rybníkářství a chov dobytka. Na konci Doks vznikla parní pila a do popředí se dostalo zpracování dřeva. V 80. letech 19. století se Doksy stávají centrem odpočinku, zdravého vzduchu a léčivého bahna.

Po druhé světové válce vstupuje Velký rybník do povědomí obyvatel jako Máchovo jezero a od roku 1961 se celá oblast nazývá Máchovým krajem.

Bližší informace vám rádi sdělí v Městském informačním centru.

Památník Karla Hynka Máchy

Památník je umístěn v nejstarším domě v Doksech, ten jako jediný přežil ničivý požár z roku 1842. Jedná se o roubenou stavbu se šindelovou věžičkou, která dříve sloužila jako hospitálek pro staré lidi a opuštěné děti. Památník mapuje život a dílo K. H. Máchy. Najdete zde Máj v mnoha podobách a vydáních (například v překladu do esperanta).

V muzeu je zároveň umístěna expozice „Rybářství a rybníkářství na Českolipsku“. Ta přibližuje návštěvníkům chov a lov ryb, dějiny rybníkářství a také nejvýznamnější rybníky v okresu. Je zde také vystaveno mnoho pomůcek, které sloužily rybářům před mnoha lety.

Informace o vstupném a otevírací době památníku naleznete v sekci Kontakty.

Mariánské sousoší

Sousoší pochází ze 17. století a najdete ho na nově zrekonstruovaném náměstí. Ústředním motivem je socha Panny Marie, kterou obklopují plastiky čtyř světců: Jan Křtitel, Antonín Paduánský, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký.

Hraběcí čekárna

Na nádraží v Doksech je k vidění „hraběcí čekárna“, která kdysi sloužila rodině Valdštejnů. V čekárně jsou umístěny obrazy Hugo Ullika z roku 1869.

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel se nachází, stejně jako sousoší, na náměstí a pochází z roku 1638. V 18. století byly přistavěny dvě kaple a provedeny další úpravy ve stylu baroka. V kostele je umístěna vzácná kopie zázračné sošky Panny Marie Montserratské (Černé Madony), která byla do kostela přemístěna roku 1786 z Bezdězu.

Zámek

Zámek stojí v anglickém parku a má tři trakty. Svou dnešní podobu získal zřejmě kolem roku 1700. Postaven je do písmene U s nádvořím uprostřed. Západní křídlo má renesanční štíty v obou průčelích. Dnes zámek slouží jako učiliště a bohužel není přístupný veřejnosti.

zámek Doksy zámek Doksy